českyenglish
o firmě obchodní podmínky aktuality akce doporučujeme kontakt

Kategorie produktů

VTIPNÉ ROHOŽKY -
KERAMICKÉ KOŘENKY
ŽERTOVNÍ SPZ
DÁRKOVÉ TAŠKY
PORCELÁN :
- čajové soupravy
- kávové soupravy
- konvice
KERAMICKÉ TUŽKOVNÍKY :
profese,rodina,zvířata,sport
KONĚ,WESTERN :
- fotorámečky, šperkovnice,vizitník
RYTÍŘI
ZAHRADNÍ KERAMIKA
-mrazuvzdorná
ČOKOLÁDA S LYOFILIZOVANÝM OVOCEM
NÁSTĚNNÉ HODINY
AROMALAMPY - Svícny
Magnety……………………
FOTORÁMEČKY
VÁZY
NÁPOJOVÉ SOUPRAVY, KORBELE :
- dárky pro muže -
Horoskopy - skleněné…………
TRIČKO NA LÁHEV
DŘEVĚNÉ žertovní stolní a nástěnné desky
DESATERO -
myslivec, cyklista ...
ŠPERKOVNICE
AFRIKA
sošky, fontány
KERAMIKA : - užitková
- pokladničky
Dárkové předměty - Přesýpací hodiny
MLÝNKY na koření a kávu
DRÁTĚNÝ PROGRAM
CHLEBNÍKY
SVÍTÍCÍ POLŠTÁŘKY :
- Polštářky, klíčenky svítící


Reklama na serveru

Obchodní podmínky

Velkoobchodní ceník


Velkoobchodní ceník je určen pouze pro další prodejce a kompletní ceník zboží bude zaslán pouze na vyžádání.
Podmínkou je uvedení názvu firmy, adresy , IČO , DIČ a telefonní číslo dalšího prodejce. Po zaslání živnostenského listu Vám zašleme základní podmínky pro dodávky za velkoobchodní ceny a ceník.

Jak objednávat

 • telefonem v pracovní době / faxem 24 hodin denně na čisle 573 332 222 (nebo využijte 24 hodin denně možnosti objednávky prostřednictvím záznamníku).
 • elektronickou poštou na adrese tifa@tifa.cz.

Podrobné dodací podmínky

 • Zásobováni maloobchodní sítě provádíme i formou prodeje z vozidla.
 • Dodávky zrealizujeme na základě písemné nebo telefonické objednávky.
 • Zboží zůstává až do konečného zaplacení ve vlastnictví naší společnosti.
 • Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že by se vyskytly nepředvídatelné okolnosti.
 • Objednané zboží dovezeme firemními vozidly přímo zákazníkovi, v pravidelných intervalech po 3-4 týdnech, nebo přes partnerské velkoobchody, které zabezpečují danou oblast.

Novým partnerům doporučujeme navštívit naši vzorkovnu v Kroměříži, protože naše webové stránky obsahuji jenom průřez námi nabízeného sortimentu a proto, v případě když projevíte zájem o naše zboží a nemáte možnost navštívit nás, doporučujeme Vám, námi již osvědčenou formu odběru. Připravíme Vám "vstupní balík" zboží v ceně Vámi stanovenou, který když neprodáte do 2 měsíců, vyměníme,nebo odkoupíme.

Záruční podmínky

Dle platných zákonů ČR.

Upozornění

 1. Prosím nepožadujte od nás dlouhodobou rezervaci zboží.
 2. Fotografie na stránkách jsou majetkem firmy TIFA spol s r.o., zneužití je trestné.
 3. Křehké zboží nezasíláme poštou.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJ ZBOŽÍ
společnosti TIFA s.r.o.
se sídlem Švabinského nábřeží 1630/85 , 767 01 Kroměříž
IČO: 26258706 DIČ: CZ26258706
Bankovní spojení : Komerční banka , 271499930227/0100
tel/fax: 00420 573 33 22 22 , mobil.: 728 121 628, 602 500 314, 602 500 256
společnost je zapsán v OR vedeného vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 40190

Všeobecná ustanovení

- PŘEDMĚTEM MALOOBCHODNÍHO PRODEJE JE PRODUKT, U KTERÉHO NA WEBOVÝCH STRANÁCH JE VYZNAČENA MALOOBCHODNÍ CENA, VČETNĚ DPH -

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (TIFA s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) kde upřesní :
 • objednací číslo a cenu objednaného zboží
 • přesnou adresu doruče
 • kontaktní telefonní čís

c) Minimální hodnota objednaného zboží není stanovená.

1. Předmět plnění.
Předmětem plnění je dodávka zboží objednaného z webového obchodu www.tifa.cz

2.Kupní cena zboží
a. cena předmětu koupě
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena na webových stránkách prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
K ceně zboží bude připočítána cena dopravy.
b.poštovné a balné
Ceny nezahrnují poštovné a balné. Cena přepravy závisí na zvoleném způsobu přepravy. Cena zásilky na dobírku - 160 Kč bez. DPH.
Za obchodní balík účtujeme 170,-Kč bez.DPH.
c. Platební podmínky
Kupující může objednané zboží uhradit třemi způsoby.
 • Platbou v hotovosti.
 • Převodem na účet
 • Platbou při převzetí dobírky


3.Dodací termíny a podmínky
Pro zboží které je skladem dodací termín činí obvykle 1-7dní ( dle druhu přepravy) od objednání V případě, že u objednaného zboží dojde k vyprodání,bude kupující okamžitě informován o této skutečnosti a bude mu navrhnut možný termín dodání. V případě neakceptování náhradního termínu dodání může kupující odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen při dodání zásilky zkontrolovat spolu s dopravcem její stav (počet balíků, neporušenost krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit prodávajícímu a s dopravcem sepsat škodní protokol. Pokud kupující potvrdí převzetí zásilky podpisem v dokladech dopravce, nebude brán na dodatečné stížnosti zřetel.

4.Odstoupení od smlouvy
Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství, veškerého označení použitého dodavatelem, nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě.
POZOR!! ZASÍLÁTE-LI ZBOŽÍ ZPĚT Z DŮVODŮ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, MUSÍTE JEŠTĚ PŘED ZASLÁNÍM ZBOŽÍ NA NAŠI ADRESU O TÉTO SKUTEČNOSTI NÁS INFORMOVAT PÍSEMNĚ I TELEFONICKY!!
V případě že takto neučiníte a zboží se k nám vrátí poškozené - a to i v případě že poškození způsobila např. Česká pošta, která zásilku zpět k nám přepravovala - NEMŮŽEME VÁM VRÁTIT PLNOU ČÁSTKU ZA ZBOŽÍ!! zaslání vráceného zboží zpět prodávajícímu hradí vždy kupující. V písemném oznámení odstoupení od smlouvy uveďte též prosím číslo účtu pro převod částky za vrácené zboží. Poté co je prodávajícímu vrácen předmět koupě a zasláno písemné odstoupení od smlouvy, převede prodávající na účet kupujícího plnou částku za vrácené zboží (v případě že zboží bylo vráceno nepoškozené a v původním obalu). Kupující nemá nárok na vrácení částky za poštovné a balné - jelikož obě tyto položky jsou prokazatelným a nevratným nákladem prodávajícího.

5. Ochrana osobních údajů
Provozovatel internetového obchodu www.tifa.cz tímto zavazuje, že vaše osobní údaje nikdy nebudou předány třetí straně. Tyto údaje použijeme pouze v rámci expedice zboží a komunikace s vámi. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. Všechny vaše důvěrné údaje jsou přísně zabezpečeny. Při registraci nám automaticky dáváte souhlas k jejich zpracování. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

6. Záruka, servis
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.